icon-1

Dlouhodobý výnos
a stabilita

icon-2

Diverzifikované
portfolio

icon-3

Profesionální
správa

icon-4

Investice
bez starostí

Nechte své peníze v klidu
vydělávat i v režimu DIP

Osvědčený investiční program pro ty,
kteří nechtějí jen utrácet a mohou investovat
i se státní podporou s vyšším zhodnocením.

DIP = Dlouhodobý investiční produkt

Využijte nový režim investování se státní podporou formou daňového zvýhodnění, do nějž vám může přispívat i zaměstnavatel až 50 000 Kč ročně.

icon-1

Dlouhodobý výnos
a stabilita

icon-2

Diverzifikované
portfolio

icon-3

Profesionální
správa

icon-4

Investice
bez starostí

Finanční sebeobrana pro konzervativní investory

ivy money je to pravé místo pro Vaše finance, pokud si přejete investovat krátkodobě a netroufáte si na rizikovější portfolio. Vaše peníze neleží ladem díky příznivým úrokovým sazbám a nástrojům peněžního trhu. Tvořte si příjemnou finanční rezervu pro nenadálé výdaje nebo jiné investiční příležitosti.

Výnos za posledních 5 let  (1)

13,24 %

Vklad

od 500 Kč

Investiční riziko (5)

1234567

Maximální výše investice

bez omezení

Historický vývoj modelového portfolia (2, 3)

Vyvážená kombinace výnosu a stability

ivy balanced Vám nabízí střednědobé vyvážené investování, tedy s nižšími výkyvy a současně konzervativnějšími cílenými výnosy. Stabilitu investice dodávají lokální nemovitostní a dluhopisové fondy, americké státní dluhopisy a zlato. Dynamickou složku portfolia ivy balanced tvoří ETF zaměřené na sektory zdravotnictví, technologie a nízce volatilní americké akcie. Široce diverzifikované portfolio Vás ochrání i v těžkých časech.

Výnos za posledních 5 let  (1)

18,11 %

Vklad

od 500 Kč

Investiční riziko (5)

1234567

Doporučený investiční horizont

5 let

Historický vývoj modelového portfolia (2, 4 ,7)

Odvážnější přístup k vyvážené strategii

ivy dynamic díky vyššímu zastoupení dynamičtější složky portfolia zaujme odvážnější investory. Složením se téměř neliší od ivy balanced, také zde najdete lokální nemovitostní a dluhopisové fondy, ovšem zastoupení technologických a průmyslových ETF je vyšší. Díky značné odolnosti portfolia ivy vůči tržním výkyvům se nemusíte obávat ani v náročných obdobích. Rizikovější portfolio Vám může přinášet vyšší výnos.

Výnos za posledních 5 let  (1)

27,84 %

Vklad

od 500 Kč

Investiční riziko (5)

1234567

Doporučený investiční horizont

5 let

Historický vývoj modelového portfolia (2, 4, 7)

Pronikněte do světa investic s naším newsletterem

Mohou být investice srozumitelné? Jak vypadá diverzifikované portfolio? Na tyto a mnohé další otázky odpovídáme v newsletterech ivy.

Zanechte nám svou e-mailovou adresu a potvrďte ji v doručené zprávě. To je vše. Zdarma a bez závazku.

Prozkoumejte archiv newsletteru.

Vyvážená kombinace výnosu a stability

Inspirováno investičními strategiemi amerických univerzitNejlepší americké univerzity sdružené v tzv. Ivy League (Brown, Columbia, Cornell, Darthmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton a Yale) jsou vědecké a vzdělávací instituce, ale také významní a velmi úspěšní investoři. Jelikož tyto školy nabízí nejkvalitnější studijní zázemí a působí na nich nejlepší pedagogové a vědci, je provoz těchto špičkových soukromých univerzit finančně náročný. A právě pro financování svého chodu mají školy nadační investiční fondy, které spravují stovky miliard dolarů a dlouhodobě vykazují velmi atraktivní výnosy.
Stabilita díky lokálním nemovitostním a dluhopisovým fondůmNedílnou součástí Investičního programu ivy jsou lokální nemovitostní a dluhopisové fondy, které zajišťují stabilitu vaší investice. Nemovitostní fondy jsou v Česku oblíbené pro svou stabilitu, historické roční zhodnocení okolo 3–5 % a minimální propady(7). Z nemovitostních fondů je v portfoliu ivy mimo jiné například fond Conseq realitní a nemovitostní fond NEMO. Dluhopisové fondy jsou svým profilem o něco volatilnější než nemovitostní fondy a dosahují konzervativního zhodnocení. Součástí portfolia jsou například dluhopisový fond J&T Money a Conseq dluhopisový.

Složení portfolia podle oborového zaměření (6, 7)

Složení portfolií ke 31. 3. 2024

Těžké časy s ivy překonáte lépe

Široce diverzifikované portfolio vás ochrání i v těžkých časech. Díky značné odolnosti portfolia ivy vůči tržním výkyvům se nemusíte obávat ani v náročných obdobích. Podívejme se na modelové srovnání s S&P 500, akciovým indexem největších amerických společností, které se obchodují na burze. Jak vidíte na grafu, ve srovnání s S&P 500 by Investiční programy ivy balanced(2, 7) a ivy dynamic(2, 7) dosahovaly výrazně nižšího kolísání (volatility) i nižších propadů.

ivy balanced ivy dynamic S&P500 

Těžké časy

Investujte do jedinečného portfolia složeného ze světových burzovně obchodovaných fondů a také stabilních lokálních investičních (nemovitostních a dluhopisových) fondů. Investiční program ivy vám přináší růst a zhodnocení vašich peněz a zároveň stabilitu a klid v náročných obdobích.

Informace pro investory

Tento web je určen zejména pro informační a propagační účely, úplné informace o podmínkách poskytování předmětné investiční služby, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s. Tento web byl vypracován společností Colosseum, a.s., pro zákazníky investiční strategie. Zákazník, který chce využívat uvedenou investiční strategii, musí splnit zákonné požadavky na znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálového trhu, jakož i na finanční zázemí, včetně schopnosti nést ztráty a investiční cíle, včetně tolerance k riziku. Společnost Colosseum, a.s., sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČO: 25133454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4754, je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Jakákoliv minulá výkonnost nezaručuje příznivé výsledky do budoucna. Očekávaná výkonnost není rovněž spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota, cena či příjem z aktiv se mohou měnit anebo být také ovlivněny pohybem směnných kurzů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Souhlasím s užitím mých osobních údajů k marketingovým účelům za podmínek stanovených v dokumentu Informace ke zpracování osobních údajů. Potvrzuji, že jsem se v části „Práva subjektů údajů“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.

Poučení o rizicích

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou: riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami. Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji.

Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že ETF fondy i jiné investiční fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, investují do větších souborů aktiv (indexy, odvětví, portfolio nemovitostí, dluhopisů apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého Investiční programy ivy blanced a ivy dynamic investují, ovlivní hodnotu celého portfolia pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

Poznámky

  1. Výnos vychází ze skutečné minulé výkonnosti všech investičních nástrojů v portfoliu investiční strategie po odečtení všech poplatků a nákladů a se započtením vlivu zajištění do české koruny. Výpočet výnosu předpokládá dodržení investičního horizontu konkrétní investiční služby. Výnos nezaručuje budoucí výnosnost investiční služby. Investiční služba může být pro investora i ztrátová.
  2. Výpočet historické simulované výkonnosti společnosti Colosseum, a.s., na základě dat od společnosti Bloomberg. Simulovaná výkonnost v minulosti je udávána v CZK a vychází ze skutečné minulé výkonnosti všech investičních nástrojů v portfoliu investiční strategie držených k datu vytvoření tohoto dokumentu po odečtení poplatku za obhospodařování a poplatku za zajištění a nákladů.
  3. U ivy money uváděný průměrný výnos odpovídá výnosu, který by zákazník na roční bázi v průměru realizoval, pokud dodrží investiční horizont 1 rok. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
  4. Tečkovaná vertikální čára v grafu označuje okamžik, kdy společnost Colosseum, a.s. zahájila nabízení produktu ivy. Data uvedena vpravo od tečkované čáry znázorňují reálnou historickou a současnou výkonnost. Data uvedena vlevo od tečkované čáry znázorňují simulovanou historickou výkonnost.
  5. Zdroj: Výpočet společnosti Colosseum, a.s. na základě interní metodiky založené na změřené směrodatné odchylce výnosů historické simulované výkonnosti.
  6. Zaměření podkladových aktiv ETF a jiných investičních fondů, které jsou součástí portfolia.
  7. Informace jsou vztaženy k modelovanému portfoliu. Jedná se o aktiva držená prostřednictvím ETF a investičních fondů zastoupených v modelovaném portfoliu.